88805tccn新蒲京(中国)IOS/安卓通用版-百度百科

88805tccn新蒲京


销售热线:

  136 2185 9388(微信)

  021-6781 6578


业务QQ:275890389


企业邮箱:shrrjt@163.com


企业官网:www.shrrjt.com


联系我们

当前位置:首页 --> 联系我们

88805tccn新蒲京

Shanghai Ruiru Metal Group Co.,Ltd.


销售热线:136 2185 9388(微信)


       021-6781 6578


业务QQ:275890389


企业邮箱:shrrjt@163.com


企业官网:www.shrrjt.com


公司地址:上海市松江区新浜镇许村公路2471号

       No.2471,Xucun Road,Songjiang District,Shanghai
                           买特材,找新蒲京!

88805tccn新蒲京

销售热线:136 2185 9388

                 021-6781 6578